Aktuálny priebeh

Zdroj signálu: DHO38 (23,4 kHz)

Názov stanice: Hvezdáreň v Partizánskom
Lat:48°37'42"N Long:18°20'25"E

Najaktuálnejší záznam:
Štart 21/02/2018 23:03:00 UT
Koniec 21/02/2018 23:05:00 UT

Celý denný záznam:
Štart 21/02/2018 00:00:01 UT
Koniec 21/02/2018 23:05:00 UT


Iné stanice SID Monitora:
Vladimír Karlovský - Planetárium Hlohovec


Návrat na počasie Partizánske:
Aktuálne počasie v Partizánskom


Návrat na Hvezdáreň v Partizánskom:
Aktuality Hvezdárne v Partizánskom


Vytvorené pomocou Radio-SkyPipe software Radio-Sky Publishing